PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EDM (Entre Direct Marketing)  s.r.o. založená a existující v souladu s právem České republiky, se sídlem Chodovecké nám. 8, PSČ 141 00, Praha 4, IČO: 61057509, DIČ: CZ61057509, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 44082 , je zplnomocněna společností Complet s.r.o., zapsané Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1611, IC: 17049041, DIC: CZ17049041, která je oficiálním distributorem produktů a služeb společnosti Kodak Allaris, provozovat internetové stránky www.kodak-fotokniha.cz a www.dealers.kodak-fotokniha.cz, a používat značku Kodak-Fotokniha.

Společnost EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o. uchovává informace o zákaznících v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník provedením registrace souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů (vyplněných při registraci) a to na dobu neurčitou a bezplatně, na území celé České republiky i v rámci celého světa, pro účely realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy (tj. předání osobních údajů výrobci, dopravci, správci databáze, firmě EDM (Entre Direct Marketing)  s.r.o. a jejím provozovnám, které zajišťují výrobu produktů) a pro marketingové akce realizované společnosti EDM (Entre Direct Marketing)  s.r.o. (www.kodak-fotokniha.cz). Údaje o kreditních a jiných platebních kartách nejsou shromažďovány. Pokud při platbě zákazník zadává číslo kreditní/debetní (platební) karty, toto číslo je odesíláno pouze naší bance, která jej nikdy neposkytuje. Žádné údaje o kreditní/debetní (platební) kartě nejsou uchovávány.

V souvislosti se zlepšením služeb www.kodak-fotokniha.cz, můžou být shromažďovány informace o návštěvě zákazníka, například název poskytovatele internetových služeb, adresa IP, pomocí které se zákazník připojil k www.kodak-fotokniha.cz, datum a čas přístupu na tyto stránky či seznam navštívených podstránek.

Osobní údaje shromážděné na stránkách www.kodak-fotokniha.cz budou použity jen k poskytování služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Osobní údaje budou použity k tomu, aby byly zákazníkovi poskytnuty důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění, včetně dalších aktualizací služeb.

Registrací dává zákazník automaticky souhlas, že mu budou zasílány informace o novinkách, akcích i o jiných produktech a službách vztahujících se k prodeji produktů na www.kodak-fotokniha.cz. 

Zákazník současně bere na vědomí, že může kdykoliv písemně zamítnout další zasílání informací o novinkách, akcích i o jiných produktech a službách vztahujících se k prodeji produktů na www.kodak-fotokniha.cz a to emailem na adresu: kodak-fotokniha@edm-sro.cz.

www.kodak-fotokniha.cz používá cookies k zlepšování svých služeb a optimalizaci nabídky pro jednotlivé zákazníky. Využívá tedy i možností remarketingu a cookies k oslovení zákazníků, kteří již stránky www.kodak-fotokniha.cz navštívili. Na různých webových stránkách jsou třetími stranami (včetně společnosti Google), které taktéž používají soubory cookies, zobrazovány pomocí remarketingových nástrojů reklamní texty a nabídky e-shopu Kodak Fotokniha zákazníkům, které již stránky www.kodak-fotokniha.cz navštívili.

Zákazník současně bere na vědomí, že může kdykoliv písemně zamítnout další předávání či používání osobních údajů a požádat o jejich odstranění z databáze, a to dopisem nebo emailem.